ALLES MOET WEG - Willum Geerts

In een performatieve installatie, speciaal ontwikkeld voor de Cyclorama-ruimte in de Hilvaria Studio’s, toont Geerts ons iets van het dagelijks ongemakkelijk wringen, van onze gespannen voet met de huidige overconsumptie- en non-informatiemaatschappij. En hij speelt in op ons duale gevoel van “hebben of weggeven”. Komt dat zien, komt dat zien! Performance op zondag 3 september om 16:00 uur.

Willum Geerts wordt wel een satiricus genoemd, maar misschien is hij meer een clown en dan een van de melancholische soort, die de humor nodig heeft om de ondraaglijke lichtheid van het bestaan draaglijk te maken. Het leven is als een slapstick, waarin we ons hoofd steeds weer aan dezelfde steen stoten. Zeker nu onze alledaagse werkelijkheid zo innig is verstrengeld met de wereld van entertainment en de grenzen daartussen soms lijken te vervagen, laat Geerts deze werelden zowel samen- als elkaar tegenwerken.

Hij is een denker en een beschouwer met een grote maatschappelijke en historische belangstelling, die in staat is het denken een tot de verbeelding sprekende vorm te geven. Die vorm staat nooit van tevoren vast maar dient zich aan en is vaak aan veranderingen door de tijd onderhevig.

Niet alleen in zijn denken zoekt hij contrasten op maar ook in zijn materiaalgebruik: mens versus machine, wegwerpartikelen versus met instrumentele precisie afgewerkte hoogwaardige materialen, het tijdelijke versus het oneindige/repeterende. De ene keer resulteert dit in een performance, installatie, of video, de andere keer wordt het omgezet in een geluidswerk, tekening of drukwerk.

De vorm is zichtbaar, helder, tastbaar maar nooit helemaal grijpbaar. En daar zit de kracht om je emotioneel te raken en de ruimte te creëren om je aan het denken te zetten. Waar dat toe leidt? De ingrediënten worden aangereikt, maar de uitkomst staat niet vast. Het is aan u, de beschouwer, om hier mogelijke betekenissen uit te destilleren.

De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 29 oktober 2017.

Performance op zondag 3 september om 16:00 uur.

De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 29 oktober 2017.

naar de agenda